Asociația Speologică Speotimiș

Fiecare generație de speologi care s-a format în Asociația Speologică Speotimiș a avut un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă speologie în Banat. Noi, echipa activă de azi, facem ca munca lor să aibă continuitate păstrând direcția dominantă ce ține de explorarea și sistematizarea peșterilor. Sfera de preocupări și modul de abordare a speologiei se dezvoltă mereu de aceea suntem motivați și deschiși spre asimilare de noi cunoștințe. Căutăm o organizare cât mai eficientă a echipei punând în valoare calitățile individuale ale fiecăruia.

Provocarea de a depășii limitele fie că sunt de natură fizică sau psihică, satisfacția de a explora spații subterane neatinse niciodată de nimeni înaintea noastră și concretizarea rezultatetelor de teren în conturul hărților sunt lucrurile care ne aduc împreună și fac din noi un grup unit.

Termeni utilizați în speologie

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z   

Declinaţie magnetică - Declinaţia magnetică în orice punct pe Pământ este unghiul pe care îl face câmpul magnetic...
Myotis myotis - Liliacul comun - Myotis myotis - liliacul comun - este o specie a Europeană de liliac din familia...
Albie - Albia este suprafaţa ocupată permanent sau temporar de apa unui organism fluviatil şi în cadrul căreia acesta...
Jurasic - Este cunoscută sub numele de Jurasic perioada geologică cuprinsă între 199.6 milioane de ani în urmă şi...
Pseudocarst - Se definesc cu termenul de pseudocarst acele forme de relief cu o morfologie asemănătoare formelor carstice,...
Speologie - Cuvântul speologie este alcătuit din două rădăcini greceşti : spelaion - cuvântul grecesc pentru peşteră...
Despre Speotimiș
Activitate
Multimedia
Resurse speologie